ติดตั้งบันไดไม้

บริการงานติดตั้งลูกบันไดไม้จริง ลูกตั้ง ลูกนอน ราว เสา ลูกกรง บัวบันได

บริการงานติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ

ขั้นตอนการทำงาน

1. สำรวจพื้นที่ ค่าบริการเริ่มต้น 1000 บาท

2. ปรับพื้นที่หน้างาน (ถ้ามี) แก้ไขด้วยปูนกาว  

3. เข้าติดตั้งทำสี 

   - ติดตั้ง ระยะเวลาติดตั้ง 3-5 วัน

   - รอระยะเวลา 3-7 วันเพื่อให้ไม้เซ็ตตัว

   - ขัดและทำสีด้วยยูรีเทน ระยะเวลาทำงาน 3-5 วัน- ค่าบริการติดตั้งทำสี 

ลูกนอน/ลูกตั้ง เริ่มต้น 1500/ขั้น

เสาไม้ เริ่มต้น 1000/ต้น

ลูกกรง เริ่มต้น 200/ลูก

ราวไม้ เริ่มต้น 700/เมตร

บัวบันได เริ่มต้น 320/เมตร

ชานพัก เริ่มต้น 5000/ตรม