ติดตั้งพื้นไม้ภายนอก

บริการงานติดตั้งพื้นไม้จริงภายนอกโดยช่างผู้ชำนาญ

การติดตั้งพื้นไม้จริงภายนอก แบบขัดทำสีหน้างาน 

ขั้นตอนการทำงาน

1. สำรวจพื้นที่ ค่าบริการเริ่มต้น 1000 บาท

2. ติดตั้งตงไม้ (ถ้ามี) ค่าบริการเริ่มต้น 650 บาท/ตรม 

3. ติดตั้งพื้นไม้ ค่าบริการเริ่มต้น 1100 บาท/ตรม ไม่รวมค่าอุปกรณ์ cliplock

   - ติดตั้งพื้นไม้ ด้วยสกรู หรือ ระบบ cliplock ระยะเวลาติดตั้ง 1-3 วัน

   - ขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายและทำสีด้วยยูรีเทน ระยะเวลาทำงาน 3-5 วัน