ติดตั้ง วงกบ ประตูไม้

บริการงานติดตั้งทำสี วงกบไม้จริง และประตูไม้จริง โดยช่างผู้ชำนาญ


ขั้นตอนการทำงาน

1. สำรวจพื้นที่ (ถ้ามี) ค่าบริการเริ่มต้น 1000 บาท

2. ติดตั้งวงกบ พร้อมทำสี (ไม่รวมงานเก็บปูน) ค่าบริการติดตั้งวงกบขนาดมาตรฐาน 80*200 เริ่มต้น 1500/วง

3. ติดตั้งประตูไม้จริงพร้อมทำสี (ไม่รวมอุปกรณ์) ค่าบริการติดตั้งบานประตูไม้ขนาดมาตรฐาน 80*200 เริ่มต้น 2800/บาน