ไม้จำปา

ไม้จำปา 

เป็นไม้ที่มีเนื้อละเอียด เสี้ยนน้อย นิยมใช้ในงานตกแต่ง ไม่บิด ไม่โก่งตัว มีสีที่อ่อน ย้อมสีได้ง่าย นิยมใช้ในการทำคิ้วบัว บานประตู โดยบานประตูไม้จำปานั้นจะมีความใกล้เคียงกับไม้สัก ทั้งสีและความทนทาน หากทิ้งไว้นานเข้าโดยที่ยังไม่ได้ทำสี สีของไม้จำปาจะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้น เหมาะสำหรับงานประตูภายในอาคาร เนื่องจากเนื้อไม้ไม่คงทนต่อความชื้น 


มีจำหน่ายเป็นไม้แปรรูปขนาดต่างๆ มีทั้งไม้จำปาอบแห้ง และไม่อบแห้ง

สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปที่ โทร. 095 714 4641